Informacje prawne

Norauto.pl: Nota prawna


Podstawowe definicje:

Cała strona www.norauto.pl stanowi dzieło chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej, w tym ustawodawstwo dotyczące praw autora i praw producenta baz danych.


W związku z powyższym:
- wszystkie elementy graficzne, obrazy, zdjęcia, filmy wideo, teksty, sekwencje animowane, dźwiękowe lub nie, prezentowane w serwisie dostępnym pod adresem www.norauto.pl, wszystko tak jak tytuł, projekt, forma strony www.norauto.pl, jej treści, takie jak komentarze i recenzje klientów, artykuły redakcyjne i ich organizacja, a także wszelkie kompilacje oprogramowania, podstawowe kody źródłowe, oprogramowanie (w tym aplety) stanowiące i / lub reprezentowane na stronie www.norauto.pl są, w zależności od przypadku, własnością Norauto lub stron trzecich, które autoryzowały Norauto do reprezentowania ich w serwisie;
- Nazwa, znaki towarowe, logotypy i slogany, karty graficzne, nazwy produktów i usług, nazwy domen, dokumenty do pobrania, reprezentacje fotograficzne i wszelkie powiązane znaki odróżniające są, o ile nie określono inaczej, własnością Norauto lub stron trzecich posiadających autoryzację Norauto. do reprezentowania ich w serwisie;


- jakiekolwiek powielanie, ujawnianie, dystrybucja, rozpowszechnianie, wykorzystanie, reprezentacja, modyfikacja, transkrypcja, adaptacja, tłumaczenie i/lub transformacja, częściowa lub całkowita, niezależnie od medium i dowolnego procesu, są surowo zabronione, chyba że za wcześniejszą autoryzacją Norauto;


- zabrania się całościowego lub częściowego powielania i/lub przetwarzania istotnych elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Norauto;


- przenoszenie jakichkolwiek elementów serwisu dostępnego pod adresem www.norauto.pl na inną stronę www lub na jakikolwiek inny inny nośnik (papier, medium cyfrowe, fotografia, film itp.) jest zabronione, z wyjątkiem uprzedniej i wyraźnej zgody Norauto.


Naruszenie powyższych zakazów może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.


Norauto zastrzega, że zdjęcia mają charakter poglądowy. Zachęcamy do zapoznania się z kartą produktu (opisem) każdego produktu, aby poznać dokładne cechy.


W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, tel. 22 515 10 02, email: sklep@norauto.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie www.norauto.pl.

Do góry