O firmie

Norauto: O Norauto Polska


Dane firmy


Norauto Polska Sp. z o.o.
ul. Jubilerska 10
04-190 Warszawa

NIP: 526-10-35-247, KRS: 0000027520, Kapitał zakładowy: 28250000,00 PLN, REGON: 011180864


Historia Norauto w Polsce


Norauto Polska to sieć sklepów i serwisów samochodowych.
W swoim asortymencie posiadamy:
- opony,
- narzędzia,
- transport,
- płyny eksploatacyjne,
- audio i elektronika,
- części do samochodów osobowych,
- kosmetyki i środki do konserwacji samochodu,
- wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne.

W części serwisowej oferujemy przeglądy i naprawy samochodów różnych marek.


Standardem naszej obsługi jest rzetelność i dokładność, a wszelkie naprawy wykonujemy zgodnie z zaleceniami producentów samochodów oraz za zgodą klienta. Korzystamy z nowoczesnych technologii oraz wprowadzamy nowości dostępne na rynku, w tym opony, części i systemy klimatyzacji samochodowej.

Norauto rozpoczęło działalność w Polsce w 1997 roku, natomiast pierwsze Centrum samochodowe zostało otwarte rok później, w 1998 roku w Piasecznie pod Warszawą. Koncept Centrum samochodowego jest odwzorowaniem pierwotnego pomysłu z lat 70. XX wieku z Francji – jest to połączenie sklepu motoryzacyjnego - oferującego większość części i akcesoriów do naprawy oraz utrzymania samochodu, a także serwisu samochodów osobowych, skupionego na naprawach szybkich oraz średniozaawansowanych.


W chwili obecnej sieć liczy 39 sklepów i serwisów samochodowych zlokalizowanych w największych miastach Polski, na kolejne lata przewidziany jest dalszy rozwój firmy wzmacniający jej pozycję na rynku.
Aktualnie firma liczy ponad 650 pracowników – poszczególne centra zatrudniają od 14 do 30 osób.


Najważniejsze daty w historii Norauto


1970

Otwarcie 1. centrum Norauto w okolicach Lille we Francji (Englos)

1975

Otwarcie 5. centrum Norauto

1980

Otwarcie 11. centrum Norauto

1985

Otwarcie 29. centrum Norauto

1986

Wprowadzenie na rynek pierwszego produktu pod własną marką : olej Norauto; Otwarcie 1. centrum Norauto w Hiszpanii

1991

Otwarcie 1. centrum Norauto we Włoszech

1992

Otwarcie 100 centrum Norauto we Francji

1995

Zapoczątkowanie Programu Norauto dla Środowiska; Wprowadzenie na rynek pierwszych opon pod własną marką : opony Norauto 3000

1997

Otwarcie 1. centrum Norauto w Portugalii

1998

Otwarcie 1. centrów Norauto w Argentynie i w Polsce; Wprowadzenie na rynek amortyzatorów Norauto

2000

Norauto obchodzi 30 lat istnienia i liczy 6000 pracowników

2002

Pierwsze centrum otrzymuje certyfikat ISO 14001 (Argenteuil w regionie paryskim)

2005

Powołanie Fundacji Norauto, Podpisanie Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2006

Otwarcie 1. centrum Norauto na Węgrzech; 110 centrów Norauto we Francji dysponuje certyfikatem ISO 14001

2007

Otwarcie 300 centrum Norauto; Wprowadzenie na rynek gamy produktów Norauto z zakresu hamowania

2015

Otwarcie sklepu internetowego w Polsce

2017

20 nowych sklepów i serwisów w kraju – 39 oddziałów w Polsce

2017

Norauto Polska liczy ponad 650 pracowników.


Wizja Norauto


Priorytetem dla Norauto jako pracodawcy jest stworzenie warunków pracy przyjaznych dla pracowników –poprzez przejrzystość zasad pracy, oferowanie stabilności zatrudnienia (preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę) oraz możliwości rozwoju zawodowego (współpraca ze szkołami technicznymi i zawodowymi, zatrudnianie uczniów i pracowników młodocianych, szkolenia stanowiskowe, udział w projektach o charakterze ogólnofirmowym, preferowanie awansów wewnętrznych – pionowych i poziomych - w stosunku do rekrutacji zewnętrznych).


Jako firma o charakterze motoryzacyjnym Norauto angażuje się w różne inicjatywy redukujące negatywny wpływ transportu samochodowego na środowisko (recykling materiałów eksploatacyjnych oraz zużytych części, nie angażowanie się w sprzedaż produktów zwiększających zanieczyszczenie) oraz na człowieka (udział w Europejskiej Nagrodzie Bezpieczeństwa Drogowego przyznawanej stowarzyszeniom non profit działającym na rzecz bezpieczeństwa drogowego).Komunikat

NORAUTO POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000027520 (dalej: NORAUTO POLSKA ), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 15 lutego 2018 r. zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i stało się skuteczne postanowienie o połączeniu spółek NORAUTO POLSKA ze spółkami: NORAUTOCENTRUM POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000009985 oraz NORAUTOSERVICE POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000057178 (dalej odpowiednio: NORAUTOCENTRUM POLSKA, NORAUTOSERVICE POLSKA).


Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., z dniem połączenia tj. z dniem 15 lutego 2018 r. NORAUTO POLSKA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki NORAUTOCENTRUM POLSKA oraz NORAUTOSERVICE POLSKA, w tym w szczególności w prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów.


Materiały informacyjne do pobrania:


Plan połączenia spółek Norauto