Impregnat do dachów i tapicerki w kabrioletach SONAX

Zalety produktu:

- uszczelnia silnie obciążone miejsca zagięć oraz szwy. Ożywia kolory i chroni przed ponownym zabrudzeniem, - chroni i impregnuje również elementy tekstylne we wnętrzu auta. Zapobiega wnikaniu brudu i wilgoci w fotele wykonane z materiału i mikrofazy oraz dywaniki, - w zestawie praktyczna gąbka. zapewniająca czystą i równomierną aplikację.

Referencja : 841178
59,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 21 październik

    icon_question

Środek konserwujący i impregnujący do dachów w kabrioletach wykonanych z materiału.

Typ produktu:Czyszczenie dachu
Pielęgnacja zewnętrzna:Czyszczenie dachu
Pojemność (w ml):300
Użytkowanie bez wody:Tak

- nałożyć produkt przy pomocy dołączonej do zestawu gąbki, - w celu uniknięcia podrażnienia skóry użyć załączonych rękawic ochronnych. DACH - wetrzeć preparat równomiernie w wysuszony dach. W razie konieczności czynność powtórzyć po wyschnięciu preparatu. WNĘTRZE SAMOCHODU - wetrzeć preparat równomiernie w wysuszone powierzchnie. Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pozostawić otwarte drzwi na ok. 30 minut w celu przewietrzenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50 st.C. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/ regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Zawiera Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.
- stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, - unikać wdychania rozpylonej cieczy, - chronić przed światłem słonecznym.
Do góry