Klej epoksydowy do spawania plastiku PERMATEX 25ml

Zalety produktu:

Twardnieje po 5 minutach. Nie wymaga gruntowania. Ulega utwardzeniu w temperaturze pokojowej. Wypełnia ubytki/szczeliny do ok. 2,6 mm. Wiąże różne substancje. Jest wodoodporny. Wykazuje dobrą odporność na działanie chemikaliów. Do łączenia sztywnych materiałó, takich jak: ABS, tworzywa akrylowe, włókno szklane, szkło PCV, kauczuk styrenowy, tworzywa winylowe, drewno, tworzywa wzmacniane włóknem szklanym FRP, SMC.

Referencja : 873188
19,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 18 lipiec

    icon_question

Klej epoksydowy ogólnego zastosowania przeznaczony do wiązania szerokiego zakresu materiałów. Tworzy trwałe i mocne wiązanie z większością tworzyw sztucznych, kompozytów, ceramiki, drewna oraz ich dowolnych kombinacji. Ulega utwardzeniu w krótkim czasie tężeje po 5-6 minutach, a ulega związaniu po 9-10 minutach.

Pojemność (w ml):25

Zabezpieczyć miejsce pracy przed przypadkowym wyciekiem materiału. Odtłuścić i osuszyć powierzchnie łączone. Zwiększyć szorstkość powierzchni za pomocą papieru ściernego. Odciąć końcówki obu dysz aplikatora. Wycisnąć jednakowe ilości żywicy i utwardzacza. Dokładnie zmieszać żywicę i utwardzacz. Mieszać przez co najmniej 1 minutę lub do uzyskania jednolitego zabarwienia. Gotowy preparat nanieść na łączone powierzchnie. Natychmiast złożyć wszystkie części i usunąć nadmiar. Odczekać aż upłynie czas wiązania ok. 9-10 minut.

Klej nie wiąże większości tworzyw opartych na bazie polietylenu i polipropylenu.Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zwroty wskazujące środki ostrożności: przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE Skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego ma świeże powietrze
i zapewnić mu warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Do góry