MOJE AUTO Odmrażacz do Szyb 650ml - Atomizer

Zalety produktu:

"

- Efekt już po 5 sekundach.

- Bezpeiczny dla lakieru, uszczelek i piór wycieraczek.

Referencja : 749236
7,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 20 listopad

    icon_question

Łatwy i przyjazny w użyciu. Równomiernie i dokładnie pokrywa powierzchnię zewnętrznych szyb samochodowych, skutecznie i szybko usuwając z nich zamarzniętą pokrywę śnieżną, kryształki lodu oraz zlodowaciałą warstwę szronu. Efekt działania jest widoczny już po 5 sekundach. Gwarantowana temperatura krystalizacji -37°C. Można stosować także do odmrażania zamków.

Pojemność (w ml):650

Spryskać zmrożoną powierzchnię preparatem, odczekać do momentu aż preparat spenetruje zlodowacenie (5-10 sekund), usunąć lód za pomocą ściągaczki, skrobaczki lub czystej ściereczki.

Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać oparów/rozpylonej cieczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Do góry