MOJE AUTO Odmrażacz do Zamków 50ml - Aerozol

Zalety produktu:

"

- Odmraż do -50 stopni.

- Smaruje.

- Konserwuje.

Referencja : 496041
4,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 21 październik

    icon_question

Błyskawicznie odmraża, smaruje, konserwuje oraz zapobiega ponownemu zamarzaniu.

Pojemność (w ml):50

Niewielką ilość preparatu wstrzyknąć do wnętrza odmrażanego zamka lub innego zamarzniętego mechanizmu.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. W RZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Do góry