MOJE AUTO - Preparat do Konserwacji Opon 400ml (520ml Promo)

Zalety produktu:

"

- Antystatyczny.

- Pozostaje na oponach nawet po umyciu samochodu.

Referencja : 704354
12,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 28 czerwiec

    icon_question

Preparat do konserwacji opon to szybki i skuteczny sposób na uzyskanie lśniących opon. Przy regularnym stosowaniu powierzchnia gumy staje się elastyczna. Wystarczy bezpośrednio spryskać czyszczoną powierzchnię. Nie ma potrzeby szorowania, aby uzyskać wysoki połysk opon. Specjalna formuła produktu pozwala na szybkie i skuteczne pokrycie zewnętrznej powierzchni opony. Preparat zabezpiecza przed pękaniem zewnętrznej warstwy gumy.

Pielęgnacja zewnętrzna:Renowacja opon
Typ produktu:Renowacja opon
Pojemność (w ml):400
Użytkowanie bez wody:Tak

Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem. Upewnić się, że czyszczona powierzchnia sucha i wolna od brudu. Trzymać opakowanie w odległości 20 cm od czyszczonej powierzchni i dokładnie spryskać boczne powierzchnie opon. Poczekać do całkowitego wyschnięcia (10-15 min.). Nie stosować na jezdną część opony oraz na elementy układu hamulcowego. Przed jazdą sprawdzić skuteczność hamowania.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Podejrzewa sie, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażanie. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/ 122°F. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać oparów/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRA: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić sie pod opiekę lekarza. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Do góry