MOJE AUTO - Preparat do Konserwacji Tapicerki Skórzanej

Zalety produktu:

"

- Przywraca połysk.

- Nadaje elastyczność.

- Zabezpiecza przed zabrudzeniami.

Referencja : 704356
16,49
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 01 lipiec

    icon_question

Delikatny i skuteczny preparat do konserwacji tapicerki skórzanej. Po wyczyszczeniu środkiem skóra staje się delikatna i miękka w dotyku, a jednocześnie zabezpieczona przed wilgocią i bardziej odporna na wszelkie zabrudzenia. Zapobiega korozji biologicznej (rozpadowi na skutek działania bakterii i grzybów) i przywraca pierwotny wygląd.

Typ pdt wewnętrznej konserwacj:Środek czyszczący do tapicerki
Typ produktu:Środek czyszczący do tapicerki
Pojemność (w ml):400
Użytkowanie bez wody:Tak

Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem. Przed użyciem sprawdzić działanie preparatu w niewidocznym miejscu. Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię za pomocą miękkiej szmatki i rozprowadzać przez chwilę kolistymi ruchami. Przetrzeć czyszczoną powierzchnię suchą szmatką.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Do góry