MOJE AUTO - Preparat do Konserwacji Zderzaków 400ml

Zalety produktu:

"

- Bezbarwny do każdego koloru plastiku.

- Przywraca naturalny połysk i czerń.

- Tworzy warstwę ochronną.

Referencja : 704353
12,49
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 01 lipiec

    icon_question

Bezbarwny nabłyszczający preparat do konserwacji zderzaków. Przywraca nowy wygląd plastikowym zderzakom, spojlerom oraz zewnętrznym listwom we wszystkich kolorach. Regularnie używany tworzy warstwę skutecznie chroniącą przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Doskonały efekt zaledwie w kilka sekund.

Typ produktu:Renowacja plastików wewnątrz
Pielęgnacja zewnętrzna:Renowacja plastików wewnątrz
Pojemność (w ml):400
Użytkowanie bez wody:Tak

Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Preparat nanieść bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i wypolerować miękką szmatką lub spryskać szmatkę i równomiernie rozprowadzić. Nie stosować na powierzchniach szklanych, kierownicy i pedałach.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa sie, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażanie. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKÓRE: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić sie pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Do góry