MOJE AUTO - Preparat do Mycia Silników 650ml - Atomizer

Zalety produktu:

"

- Usuwa oleje i smary.

- Nie niszczy uszczelek.

- Bardzo skuteczny.

Referencja : 735119
11,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 21 sierpień

    icon_question

Bardzo silny i skuteczny preparat przeznaczony do mycia silników oraz podzespołów samochodowych. Doskonale i szybko usuwa oleje i smary z czyszczonych powierzchni oraz inne uporczywe zabrudzenia. Ulega biodegradacji.

Pielęgnacja zewnętrzna:Czyszczenie silnika
Typ produktu:Czyszczenie silnika
pH:> 7.9
Pojemność (w ml):650
Użytkowanie bez wody:Tak

Wstrząsnąć przed użyciem. Zabezpieczyć części elektryczne silnika. Nanieść umiarkowaną ilość preparatu bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Odczekać kilkanaście sekund. Spłukać silnym strumieniem wody. W razie potrzeby powtórzyć czynność.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem.

Do góry