MOJE AUTO - Silikon do Uszczelek 400ml

Zalety produktu:

"

- Precyzyjna dysza rozpylająca.

- Przywraca elstyczność.

- Zapobiega przymarzaniu.

Referencja : 772504
9,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 28 październik

    icon_question

Silikon do smarowania uszczelek samochodowych przy drzwiach, bagażnikach, szybach i innych. Smaruje na sucho, czyli nie pozostawia tłustego filmu na smarowanych uszczelkach. Zapobiega sklejaniu się uszczelek, a w okresie zimowym ich przymarzaniu w drzwiach samochodu. Przeciwdziała przyklejaniu się szyb do uszczelek okiennych. Doskonały efekt zaledwie w kilka sekund. Powoduje zmiękczenie starych uszczelek, przez co stają się one elastyczne i odzyskują pierwotny blask i wygląd.

Pojemność (w ml):400

Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem. Preparat nanieść bezpośrednio na uszczelkę, a następnie przetrzeć szmatką lub spryskać szmatkę i równomiernie rozprowadzić na uszczelkach. Nie stosować na powierzchniach szklanych, kierownicy i pedałach

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwe na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Do góry