Referencja : 749236

Odmrażacz do szyb Moje Auto - atomizer 650 ml

Odmrażacz do szyb Moje Auto - atomizer 650 ml
7,99
- +
  • W Twoim Norauto
    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 08 grudzień

O produkcie

Referencja : 749236
Zalety produktu:

- efekt zauważalny już po 5 sekundach
- bezpieczny dla lakieru, uszczelek i piór wycieraczek

Odmrażacz do szyb Moje Auto - atomizer 650 ml jest łatwy i przyjazny w użyciu. Równomiernie i dokładnie pokrywa powierzchnię zewnętrznych szyb samochodowych, skutecznie i szybko usuwając z nich zamarzniętą pokrywę śnieżną, kryształki lodu oraz zlodowaciałą warstwę szronu nie zostawiając zacieków. Bezpieczny dla lakieru, uszczelek i pór wycieraczek. Efekt działania jest widoczny już po 5 sekundach. Gwarantowana temperatura krystalizacji -37⁰C.Można stosować go także do odmrażania zamków.Odmrażacz do szyb Moje Auto powinien znaleźć się w obowiązkowym wyposażeniu każdego kierowcy zimą.

Pojemność (w ml): 650
Zobacz pełen opis Ukryj pełny opis

Porady

Spryskać zmrożoną powierzchnię preparatem, odczekać do momentu aż preparat spenetruje zlodowacenie (5-10 sekund), usunąć lód za pomocą ściągaczki, skrobaczki lub czystej ściereczki.

Ograniczenia

Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać oparów/rozpylonej cieczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
Do góry