Referencja : 833951

Preparat wielofunkcyjny WD-40 100 ml

Preparat wielofunkcyjny WD-40 100 ml
13,99
- +
 • W Twoim Norauto
  (wybierz)


  Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

 • Dostawa do domu

  od 03 grudzień

O produkcie

Referencja : 833951
Zalety produktu:

- likwiduje piski
- poluzowuje zardzewiałe części
- uwalnia zacinające się mechanizmy
- zabezpiecza metalowe powierzchnie
- uruchamia wilgotne silniki

Preparat wielofunkcyjny WD-40 100 ml czyści i konserwuje. Nie zawiera silikonu.

Pojemność (w ml): 100
Zobacz pełen opis Ukryj pełny opis

Porady

 • Przed użyciem wstrząsnij.
 • Rozpyl na powierzchnię - nie ścieraj.
 • Po wyparowaniu rozpuszczalnika pozostawia warstwę ochronną.
 • Ograniczenia

  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania pary i rozpylonej cieczy. W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać po zabezpieczeniu do zakładu utylizacji odpadów. Bez wystarczającej wentylacji możliwość tworzenia się mieszanek wybuchowych. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  Do góry