Pulsar fix - 5 g klej uniwersalny ca, błyskawiczny, wodoodporny

Referencja : 593385
8,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 18 lipiec

    icon_question

Błyskawiczny, wodoodporny, skleja każdy rodzaj powierzchni.

Pojemność (w g):5

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić. Klej należy nanosić oszczędnie na jedną z klejonych powierzchni i szybko docisnąć spajane części.
"Uwaga EUH 202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
"Produkt PULSAR FIX zawiera etylo-cyjanokryl. Klei skórę i oczy w ciągu kilku sekund. Silnie reaktywny z wodą. Nie odrywać sklejonej skóry. Dopiero po namoczeniu w ciepłej wodzie z mydłem można ją delikatnie podważać tępym narzędziem (np. łyżką). "
Do góry