SONAX SPRYSK ZIMA KONC NANO 1L

Zalety produktu:

- zapobiega oblodzeniu dysz i przymarzaniu wody na szybie. Dzięki nowej formule opartej na nanotechnologii tworzy na szybie niewidzialną warstwę ułatwiającą czyszczenie, - bezpieczny dla lakieru, chromu, gumy i tworzyw sztucznych. Można stosować do dysz wachlarzowych, - zawiera glicerynę zachowującą elastyczność gumy.

Referencja : 755178
15,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 15 listopad

    icon_question

Koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych.

Pojemność:1 L
Zapach spryskiwacza:Inny
Temperatura:-30°C

Zbiornik spryskiwacza napełnić najpierw koncentratem Zimowego płynu do spryskiwacza SONAX XTREME, a następnie dolać wody wg tabeli umieszczonej na opakowaniu.
Zawartość / pojemnik usunąć zgodnie z przepisami regionalnymi / narodowymi.
Działa drażniąco na oczy. Łatwopalna ciecz i pary. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnij porady/zgłoś się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Chronić przed dziećmi. Zawiera dodatek zgorzkniający
Do góry