Uniwersalny klej kontaktowy Pulsar bunitex bezbarwny,

Referencja : 593396
8,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 21 październik

    icon_question

Uniwersalny, bezbarwny klej kontaktowy na bazie kauczuku syntetycznego, do sklejania skóry, gumy, laminatów, fornitu, desek, wykładzin podłogowych, tapicerki itp. w dowolnych kombinacjach.

Pojemność (w ml):40

Klej należy przed użyciem doprowadzić do temperatury pokojowej. Powierzchnie gładkie materiałów należy najpierw zdrapać papierem ściernym, następnie nanosić klej cienką warstwą. Klejem należy smarować obydwie sklejane powierzchnie, przy czym materiały chłonne – jak skórę – dwukrotnie (drugi raz po upływie około 20 minut). Po złączeniu elementów spasować je w ciągu minimum 15 sekund.
"Zawiera: Cykloheksan Niebezpieczeństwo H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. UN: 1133 Opakowanie musi być zaopatrzone w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.
Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 godzinach od sklejenia. Produkt nie nadaje się do klejenia PU, PCV, Kauczuków termoplastycznych TR. Po naniesieniu kleju na powierzchnię szczelnie zamknąć tubkę.
Do góry