DIMER 2kg

Zalety produktu:

" - mycie karoserii samochodów ciężarowych - usuwanie wszelkich zabrudzeń, - czyszczenie posadzek, lastryko oraz maszyn przemysłowych.

Referencja : 665635
39,99 zł
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)

    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od środa 14 listopad 2018

    icon_question

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Produkt doskonale odtłuszczający, o bardzo szerokich zastosowaniach, usuwający wszelkie zabrudzenia z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych itp. Produkt zalecany także do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych powierzchni. Może być stosowany w postaci piany lub oprysku. Nie zawiera fosforanów.

Pielęgnacja zewnętrzna:Środek do czyszczenia uniwersa
pH:> 7.9
Pojemność (w ml):1800
Pojemność (w g):2000
Użytkowanie bez wody:Nie
1. Dokładnie wymieszać (aż do uzyskania jednolitej barwy) 2. Rozcieńczyć wodą zgodnie z tabelą rozcieńczeń. 3. Uzyskany roztwór rozpylić przy pomocy urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego (4-7 atm - w zależności od dyszy) od dolnych partii nadwozia ku górnym. 4. Odczekać ok. 30 sekund, a następnie obficie spłukać wodą.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Chronić przed dziećmi. Zawartość /pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym. Podczas stosowania unikać długotrwałego kontaktu produktu z częściami aluminiowymi i innymi stopami metali lekkich.