WD-40 Preparat Wielofunkcyjny 450ml - aplikator

Zalety produktu:

"

- Likwiduje piski.

- Poluzowuje zardzewiałe części.

- Uwalnia zacinające się mechanizmy.

- Zabezpiecza metalowe powierzchnie.

- Uruchamia wilgotne silniki.

Referencja : 725798
26,99 zł
  • W Twoim Norauto GDANSK MORENA Modyfikuj

    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od czwartek 15 listopad 2018

    icon_question

WD-40 to wielofunkcyjny preparat, który czyści i konserwuje. Nie zawiera silikonu. To unikalny system dozowania z zamocowaną na stałe "słomką" jako częścią dozownika o podwójnym działaniu umożliwiającym rozpylanie preparatu w dwojaki sposób. Za pomocą nowego systemu dozowania, można rozpylać preparat szerokim strumieniem, bądź też precyzyjnie aplikować go w trudno dostępne miejsca.

Pojemność (w ml):450

Przed użyciem wstrząsnij. Rozpyl na powierzchnię - nie ścieraj. Po wyparowaniu rozpuszczalnika pozostawia warstwę ochronną.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania pary i rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać po zabezpieczeniu do zakładu utylizacji odpadów. Bez wystarczającej wentylacji możliwość tworzenia się mieszanek wybuchowych. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.