Regulamin newslettera

Norauto: Regulamin newslettera


Podstawowe definicje:

  1. Usługa Newslettera jest świadczona drogą elektroniczną przez Norauto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Sprzedawca”). Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Sprzedawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie
  2. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie jest Norauto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, tel.: 22 515 10 02, e-mail: sklep@norauto.pl.
  3. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newslettera. Podanie danych (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do subskrypcji Newslettera. Korzystającemu z usługi Newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje na temat administratorem danych osobowych i zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na www.norauto.pl/RODO.
  4. Świadczenie usługi Newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu środkami komunikacji (email) elektronicznej wiadomości motoryzacyjnych oraz informacji handlowych Sprzedawcy, w szczególności dotyczących oferty Sprzedawcy, nowości lub akcji promocyjnych.
  5. Usługa świadczona jest dla osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera podając adres email w formularzu zapisu do usługi Newslettera, dostępnym na stronie www.norauto.pl. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie.
  6. Subskrypcja usługi Newslettera rozpoczyna się z chwilą przesłania Sprzedawcy adresu email w formularzu zapisu do usługi. Przed zamówieniem usługi Newslettera należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
  7. Subskrypcja usługi Newslettera może być w każdym momencie anulowana bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny dołączany zawarty w każdym Newsletterze albo poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą na adres.
  8. Żądanie zaprzestania wysyłania Newslettera zostaje niezwłocznie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przy zamówieniu usługi Newslettera.
  9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@norauto.pl lub pisemnie na adres Norauto Polska Sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji.
  10. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.norauto.pl.


Zobacz regulamin obowiązujący do 26.07.2018

Do góry