Reklamacje

Norauto : Reklamacje

Serwis posprzedażowy

W Norauto umożliwiamy zgłoszenie reklamacji (gwarancja, rękojmia) w 39 sklepach stacjonarnych.


Zapewniamy, że okres gwarancji będzie systematycznie przedłużany o czas przestoju urządzenia oddanego na serwis gwarancyjny.


Postępowanie w przypadku niesprawnego produktu

W przypadku, kiedy zakupiony towar objęty jest gwarancją klient może skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem producenta. Lista dostępnych serwisów producenta znajduje się w Karcie Gwarancyjnej danego produktu lub na stronie internetowej producenta.


Istnieje także możliwość zgłaszania niezgodności zakupionego towaru z umową (wadę fizyczną produktu) u Sprzedającego:

  • Osobiście w oddziale stacjonarnym
  • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@norauto.pl
  • Pisemnie na adres: Norauto Polska ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

Warunki zgłoszenia reklamacji

W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:


  • dowód zakupu produktu
  • ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie);
  • szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) - w tym celu zalecamy wypełnienie formularza reklamacji dostępnego poniżej
  • reklamowany produkt

NI:/logo-SSL.JPG

Przebieg procesu reklamacji w Norauto Polska

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji termin 14 dni obowiązuje od momentu złożenia reklamacji w serwisie danego producenta.


NAPISZ DO NAS:

Napisz do nas: sklep@norauto.pl


Pobierz formularz reklamacyjny: TUTAJ