Zwroty

Norauto : Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość - poprzez serwis Norauto.pl może w terminie 30 dni odstąpić od zawartej umowy (zakupu) bez konieczności podania przyczyny.


Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż do 14 dni od momentu przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot nie dotyczy:
  • Produktów zamontowanych w serwisie
  • Przedsiębiorców nie posiadających statusu konsumenta
  • Realizacji specjalnych zamówień konsumenta

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  • Osobiście w oddziale stacjonarnym (znajdź najbliższy oddział)
  • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@norauto.pl
  • Pisemnie na adres: Norauto Polska ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa


Gdzie odesłać towar?

Dla wygody klientów Norauto oferuje dwie możliwości zwrotu artykułów:


  • Zwrot towaru wraz z dowodem potwierdzającym zakup w dowolnym sklepie stacjonarnym Norauto
  • Wysłać towar wraz z dowodem zakupu na adres ID Logistic Warehouse ul. Wiejska 4 96-320 Mszczonów z dopiskiem: "Norauto"
  • Towar należy odesłać na swój koszt


NAPISZ DO NAS:

Napisz do nas: sklep@norauto.pl


Pobierz formularz odstąpienia od umowy: TUTAJ